facebook twitter youtube pro location cart tooth_decay tooth_decay_2 teeth_whitening dental_plaque adult child share mail print menu-mobile close map list-map search didyouknow arrow-right arrow-left left-thin-arrow right-thin-arrow faq folder record bad_breath toothaches mouth_ulcers dental_whitening sensitive_gums dental_thrusts oral_injuries tooth_sensitivity

Pierre Fabre Oral Care, κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία

Σε συμφωνία με το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης του Ομίλου Pierre Fabre, η Pierre Fabre Oral Care δραστηριοποιείται σε ένα ηθικό πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με τις αξίες της και ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει κυρίως στην έρευνα και ανάπτυξη, την ασφάλεια, τον οικολογικό σχεδιασμό και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη, προτεραιότητα του Ομίλου Pierre Fabre

Η κοινωνική ευθύνη βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης του Ομίλου Pierre Fabre. Το μοναδικό σύστημα μετόχων του Ομίλου εγγυάται την ακεραιότητά του σε αυτό το πλαίσιο: ο πλειοψηφικός μέτοχος του Ομίλου είναι το Ίδρυμα Pierre Fabre, ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα δημοσίου συμφέροντος. Η προσέγγιση της ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) αφορά στη συμφωνία με το ISO 26000, το διεθνές πρότυπο που αναπτύχθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα προτυποποίησης, την πιστοποίηση AFNOR.
Ο Όμιλος πιστοποιήθηκε «υποδειγματικός» σύμφωνα με αυτό το πρότυπο το 2015.
Διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων του και την ασφάλεια των καταναλωτών μέσω της ικανότητάς του για καινοτομία, του ενεργού διαλόγου με τους επαγγελματίες υγείας, τη φαρμακευτική συνέπεια και την εμπειρία άνω των 45 ετών.

Καινοτομώντας μέσω έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α)

Η βιομηχανία υγείας είναι δυναμική και διαρκώς αλλάζει, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας και ανάπτυξης για τα καινούρια μας προϊόντα διεξάγεται από εμάς τους ίδιους. Το εργαστήριό μας στην Τουλούζη είναι το μέρος όπου τίθενται σε εφαρμογή οι δεξιότητές μας όσον αφορά την Ε&Α. Η εργασία μας εστιάζει στην επίτευξη δύο βασικών στόχων:

  • τη διαφοροποίηση του φάσματος προϊόντων μας ώστε να περιλαμβάνονται προϊόντα που οι ασθενείς με ειδικές φυσιολογικές ή παθολογικές παθήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθημερινά με ευκολία. Ειδικότερα, παρέχουμε λύσεις για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα όσων πάσχουν από παθήσεις που προκαλούν αναπηρία. Η οδοντόβουρτσα INAVA SYSTEM, για παράδειγμα, διαθέτει μια επαναχρησιμοποιούμενη εργονομική λαβή με μαξιλαράκι για άτομα με αδύναμο κράτημα.
  • τη βελτιστοποίηση των συνθέσεων με μείωση ή αφαίρεση αμφιλεγόμενων συστατικών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας. Οι οδοντόκρεμες ELGYDIUM για κοσμητική χρήση που επί του παρόντος περιέχουν parabens υποβάλλονται πλέον σε αλλαγή της σύνθεσής τους με προπιονικό νάτριο ή με άλλα υποκατάστατα.

Παρέχοντας εγγύηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας

Η διαδικασία παρασκευής υψηλής ποιότητας προϋποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των πηγών πρώτων υλών. Για τις συνθετικές ύλες, αναπτύξαμε ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης που καλύπτει, ιδιαίτερα, την τοποθεσία παρασκευής και πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για τις φυσικές πρώτες ύλες, δίνουμε προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές προμήθειες όποτε είναι δυνατό. Οι οδοντόκρεμες ELGYDIUM για κοσμητική χρήση (φάσμα Elgydium Kids Tooth Decay Protection, Elgydium Junior Tooth Decay Protection, Elgydium Whitening mint και Elgydium Whitening cool lemon) έχουν πιστοποιηθεί από την AFNOR με την επισήμανση Εγγύηση Γαλλικής Προέλευσης. Άλλα προϊόντα, όπως τα στοματικά διαλύματα ELGYDIUM, βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας πιστοποίησης.

Οικολογικός σχεδιασμός και ανακύκλωση

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος ενός προϊόντος λαμβάνεται υπόψη από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού έως το τέλος του κύκλου ζωής. Εφαρμόζουμε τις αρχές πράσινης χημείας, όπου είναι εφικτό, εξαλείφοντας ή μειώνοντας τη χρήση ουσιών που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον. Οι αναλύσεις του κύκλου ζωής βρίσκονται σε εξέλιξη για τα προϊόντα του φάσματος κοσμητικής ELGYDIUM.
Στοχεύουμε σε τρεις περιοχές:
ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

  • Προτεραιότητα της έρευνας για φυσικά δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης.
  • Με βάση την προσέγγιση BEPF* (Βοτανική Εμπειρογνωσία της Pierre Fabre: μια πιστοποιημένη διαδικασία για υπεύθυνη ανάπτυξη καινοτόμων, ασφαλών και αποτελεσματικών δραστικών συστατικών φυτικής προέλευσης) κατά την ανάπτυξη φυτικών εκχυλισμάτων. Αυτό ισχύει ήδη για το 70% των φυτικών εκχυλισμάτων που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας.

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ

  • Επιδιώκοντας τον διαρκή βελτιωτικό σχεδιασμό της μονάδας παρασκευής στο Gaillac. Η μονάδα αυτή, η οποία παράγει την φθοριωμένη αμίνη Fluorinol® της Pierre Fabre που κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, έχει πιστοποιηθεί κατά OHSAS-18001 για την πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου και κατά ISO-14001 για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού αντικτύπου.

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

  • Σε συμφωνία με την προσέγγιση οικολογικού σχεδιασμού μας και ασκώντας βαθύτερο έλεγχο κατά την επιλογή των προμηθευτών μας. Το 2014, για παράδειγμα, εξοικονομήσαμε 24 τόνους πλαστικού με τον οικολογικό σχεδιασμό της οδοντόβουρτσας ELGYDIUM CLINIC.

Προσεγγίζοντας τους επαγγελματίες και το κοινό

Τα εργαλεία ανάπτυξης ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικού υλικού που παράγει η Pierre Fabre Oral Care για τους επαγγελματίες υγείας αναπτύσσονται σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρίες της στοματικής ιατρικής. Μοιραζόμαστε από κοινού τον ίδιο στόχο προαγωγής καλών συνηθειών στοματικής υγιεινής από την πλέον νεαρή ηλικία».

Το «Κοινωνικό Οδοντιατρικό Λεωφορείο» στη Γαλλία

Το «Bus social dentaire» (Κοινωνικό Οδοντιατρικό Λεωφορείο) παρέχει στους μειονεκτούντες οδοντιατρικά προϊόντα και φροντίδα από το 1996, κυρίως στη μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού. Η δράση αυτή έχει ως στόχο την προαγωγή και την ενίσχυση της πρόσβασης των αναξιοπαθούντων στην οδοντιατρική φροντίδα, την ενημέρωσή τους για τα κοινωνικά τους δικαιώματα και τη βοήθειά τους σε διοικητικές διατυπώσεις. Το λεωφορείο χρησιμοποιείται για τη δωρεά προϊόντων στοματικής υγιεινής, καθώς και γενικού εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τις καλές συνήθειες. Κάθε χρόνο, υποβάλλονται σε θεραπεία από το Κοινωνικό Οδοντιατρικό Λεωφορείο μεταξύ 2100 και 2600 ασθενών και έχουν διανεμηθεί περισσότερα από 3000 προϊόντα της Pierre Fabre Oral Care.

Ευαισθητοποίηση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας

Κάθε έξι μήνες συντάσσουμε ένα επιστημονικό περιοδικό που αποτελείται από μια επιλογή πρόσφατων δημοσιεύσεων σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για έναν τρόπο να αποκτήσουν οι οδοντίατροι εύκολη πρόσβαση στα τελευταία νέα και να ενισχυθεί η συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Προκειμένου να τους βοηθήσουμε να εκπαιδεύσουν τα νεαρά παιδιά σχετικά με τη στοματική υγιεινή, παρέχουμε εκπαιδευτικά κιτ που περιέχουν φυλλάδια, δείγματα οδοντόκρεμας και οδοντόβουρτσες. Τους παρέχουμε, επίσης, διδακτικό υλικό σε βίντεο για τη διδασκαλία του ορθού βουρτσίσματος, δίνοντάς τους ένα διασκεδαστικό εργαλείο για να υποστηρίξουν τις συμβουλές τους.

Κοινοποίηση καλών συνηθειών με τους καταναλωτές μας

Η διδασκαλία των σωστών ενεργειών ξεκινά από τους γονείς. Προκειμένου να είναι προσβάσιμα τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία, δημιουργήσαμε διασκεδαστικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, όπως παρακολούθηση βουρτσίσματος και συμβουλευτικά φυλλάδια. Ο καθένας, σύμφωνα με τη φυσιολογική του ή παθολογική του πάθηση, μπορεί να βρει τα πιο κατάλληλα προϊόντα μέσω των συμβουλών στα φυλλάδιά μας, όπως στα φυλλάδια ELGYDIUM ή ELGYDIUM CLINIC που διατίθενται σε φαρμακεία ή σε καταστήματα υγείας και ομορφιάς. Οι καλύτερες καθημερινές συνήθειες μπορούν, επίσης, να ωφελήσουν το περιβάλλον, που είναι και ο λόγος που αναπτύσσουμε μια εκστρατεία για τη «μείωση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος στο μπάνιο». Ειδικότερα, η εκστρατεία θα δημιουργήσει υλικό αποκλειστικά για τη βέλτιστη πρακτική των συσκευασιών ανακύκλωσης.

Η εργασία στα σχολεία

Στη Βουλγαρία, η Pierre Fabre Oral Care έχει συμβάλει στην εκπαίδευση περισσότερων από 40.000 παιδιών σχετικά με τη στοματική υγιεινή και τη στοματική υγεία. Παρόμοιες δράσεις έχουν διεξαχθεί σε νηπιαγωγεία στη Σιγκαπούρη και στην Ελλάδα με την εκπαιδευτική εκδήλωση, Elgydium Playland.

Εκστρατεία ανακύκλωσης οδοντόβουρτσας

Το 2016 δρομολογήσαμε μια εκστρατεία ανακύκλωσης σε φαρμακεία για την προαγωγή της καλύτερης πρακτικής μεταξύ των συνεταίρων και των καταναλωτών μας, ώστε να μειώσουμε από κοινού το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Σε συνεργασία με την TerraCycle, μια ιδιωτική εταιρία ανακύκλωσης, καλούμε τους καταναλωτές να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες οδοντόβουρτσές τους ELGYDIUM & INAVA στο φαρμακείο τους, και να λαμβάνουν ως αντάλλαγμα ένα εκπτωτικό κουπόνι για την αγορά νέας οδοντόβουρτσας. Ο στόχος μας: 60.000 οδοντόβουρτσες ανακυκλώθηκαν από τα κέντρα της TerraCycle και της Pierre Fabre.

«Η στοματική υγεία συμβάλλει άμεσα στην υγιή γήρανση, αποτελεί έναν κοινωνικό καθοριστικό παράγοντα για την υγεία και μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη χρόνιων νοσημάτων. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, η επιχείρησή μας έχει δύο βασικές ευθύνες: την ασφάλεια των καταναλωτών και την καινοτομία ώστε να παρέχει λύσεις εμπειρογνωμόνων τώρα και στο μέλλον».

Emmanuel Savi, Διευθύνων Σύμβουλος της Pierre Fabre Oral Care

Ανακαλύψτε τις μάρκες μας :