Μάθετε τα πάντα για

Avant toutes choses, il faut savoir que nous ne sommes pas égaux en termes de blancheur dentaire. La couleur naturelle des dents varie pour chacun d'entre nous et évolue avec le temps.
  • #Γνωρίζατε ότι

    Μόνο 48 ώρες χωρίς να βουρτσίσετε τα δόντια σας είναι αρκετές ώστε να στερεοποιηθεί η πλάκα, δυσκολεύοντας έτσι την απομάκρυνσή της. Οπότε, αρπάξετε την οδοντόβουρτσά σας!